Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Om övergångar mellan sluten vård och öppen vård och omsorg

Om övergångar mellan sluten vård och öppen vård och omsorg

Om övergångar mellan sluten vård och öppen vård och omsorg redovisar identifierade lokala problem i övergången mellan sluten och öppen vård. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild Om övergångar mellan sluten vård och öppen vård och omsorg

​Långa väntetider på sjukhus för utskrivningsklara patienter över 65 år har lyfts fram som ett problem i betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20).

Om övergångar mellan sluten vård och öppen vård och omsorg redovisar ett uppdrag att stödja kommuner och landsting i att identifiera  lokala problem i övergången mellan sluten och öppen vård.

Rapporten visar bland annat att det skrevs ut totalt 1 121 823 personer från sjukhus år 2014 i Sverige. Av samtliga utskrivna fick 334 420 personer fortsatt hälso- och sjukvård av kommuner, medan 221 221 personer fick omsorgsinsatser. Bland dessa utskrivna med fortsatta behov fick 53 763 personer både vård och omsorg. Av dessa sköra personer, varav flertalet var kvinnor 80 år eller äldre, återinskrevs 48 procent på sjukhus inom 30 dagar.

Samtliga nio län som deltog i utredningen rapporterade en rad svårigheter, men berättade också om en rad arbetssätt som initierats för att främja en sammanhållen vård och omsorg. Bland de svårigheter som rapporterades framstår särskilt problem med informationsöverföring mellan huvudmännen och primärvårdens bristande delaktighet som väsentliga systemhinder. Det minskade antalet platser på sjukhus, korttidsboenden och särskilda boenden, liksom rekryteringssvårigheter av personal med relevant utbildning, rapporterades som väsentliga svårigheter. Arbetssätt som initierats i flera län var kontinuerlig uppföljning av antalet utskrivningsklara, prioriterad samverkan, omfattande initial hemtjänst och gemensamt finansierade mellanvårdsformer. Det rapporterades även om exempel på gemensamt dokumentationssystem för båda huvudmännen.

Om övergångar mellan sluten vård och öppen vård och omsorg är utgiven av Socialstyrelsen.

Om övergångar mellan sluten vård och öppen vård och omsorg på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?