Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända

Positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända

Det finns stora möjligheter att effektivisera och förbättra vården och omsorgen för att öka den psykiska hälsan hos gruppen asylsökande och nyanlända. Det visar rapporten Positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​Positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända presenterar resultat av en förstudie som bedömer insatser inom hälso- och sjukvården för att möta behov hos asylsökande och nyanlända vuxna och barn. Förstudien syftar till att förstärka positiv hälsoutveckling efter ankomst till Sverige, och därigenom öka förutsättningarna för en snabb återhämtning och god etablering i Sverige.

Rapporten innehåller resultaten av en undersökning om asylsökandes och nyanländas förväntade vårdbehov. Kunskapen och uppfattningar om hälsa och sjukdom, liksom hur svensk sjukvård är organiserad, skiljer sig stort mellan olika grupper av asylsökande. Det visar på vikten av att tidigt i asylfasen ge lättförståelig muntlig och skriftlig information.

Utifrån resultaten av undersökningen har två huvudsakliga behovsnivåer hos de med psykisk ohälsa identifierats: de med lätt till medelsvår psykisk ohälsa och de med svår psykisk ohälsa. Kunskapsstödet beskriver därmed olika utvecklingsområden och åtgärder som skulle vidtas på de huvudsakliga behovsnivåerna.

Kunskapsstödet ger en översikt över utvecklade skalbara produkter som omfattar insatser för att möta behov hos asylsökande och nyanlända på olika behovsnivåer och metodstöd för att stödja personalen som ska utföra insatserna. De omfattar också metodstöd och stödjande verktyg för att stödja spridning och uppföljning av insatserna.

Positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?