Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen – lägesrapport februari 2014

Prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen – lägesrapport februari 2014

Prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen beskriver kommunernas arbete med lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen under 2013. Kunskapsstödet beskriver även de prestationsersättningar som har utbetalats för att belöna detta. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen – lägesrapport februari 2014

​Arbetet med lokala värdighetsgarantier är ett långsiktigt förändringsarbete. Lokala värdighetsgarantier syftar till att på ett konkret sätt förankra socialtjänstlagens värdegrund för äldreomsorgen i det dagliga arbetet. 

Prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen beskriver kommunernas arbete med lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen under 2013. Kunskapsstödet beskriver även de prestationsersättningar som har utbetalats för att belöna detta och ger återblickar till föregående år.

Av landets 290 kommuner har 265 ansökt om och beviljats statsbidrag för prestationer i olika faser av utvecklingsarbetet.

Kommunerna har kommit olika långt i sitt arbete. Minst 40 procent av landets kommuner har utformat lokala värdighetsgarantier och ungefär 28 procent av kommunerna har infört garantier. Många andra håller fortfarande på att utforma garantier och några kommuner har inte påbörjat arbetet.

Prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen – lägesrapport februari 2014 är utgiven av Socialstyrelsen.

Prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen – lägesrapport februari 2014 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman