Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Primärvårdens ansvar och insatser för de mest sjuka äldre

Primärvårdens ansvar och insatser för de mest sjuka äldre

Primärvårdens ansvar och insatser för de mest sjuka äldre redovisar bland annat en kartläggning och analys av primärvårdens ansvar och insatser för de mest sjuka äldre. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Primärvårdens ansvar och insatser för de mest sjuka äldre

​Primärvårdens ansvar och insatser för de mest sjuka äldre redovisar en kartläggning och analys av primärvårdens ansvar och insatser för de mest sjuka äldre. Den innehåller även kartläggning av korttidsboenden och andra vård- och omsorgsformer i gränslandet mellan specialiserad vård och permanenta insatser som ges av kommunen.

Kartläggningen visar bland annat följande:

  • Landstingen kan behöva utreda de mest sjuka äldres primärvårdsbehov och hur dagens primärvård motsvarar dessa behov.
  • Kommunerna behöver planera sin tillgång till korttidsplatser och andra vård- och omsorgsformer, och därmed ha en långsiktig strategi för att underlätta kvarboende eller flytt till permanent särskilt boende.
  • Rehabiliteringen behöver förstärkas för målgruppen.
  • Socialstyrelsen bedömer att de stora skillnaderna mellan kommunerna i utbud av primärvård, specialiserad vård och särskilt boende inte ger förutsättningar för att ge en likvärdig tillgång till vård och omsorg.
  • Landstingen bör tydligare än i dag dimensionera specialisttjänsterna i allmänmedicin och geriatrik i förhållande till andra specialiteter och mot den ökande andelen äldre i befolkningen.

Primärvårdens ansvar och insatser för de mest sjuka äldre är utgiven av Socialstyrelsen.

Primärvårdens ansvar och insatser för de mest sjuka äldre på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman