Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Säker läkemedelsanvändning i primärvård

Säker läkemedelsanvändning i primärvård

Säker läkemedelsanvändning i primärvård beskriver en metod som syftar till att minska antalet läkemedelsrelaterade problem för patienter. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Säker läkemedelsanvändning i primärvård

​Felaktig läkemedelsanvändning är en av de vanligaste orsakerna till att patienter skadas i vården. Förutom det mänskliga lidandet leder felaktig läkemedelsanvändning till betydande samhällskostnader.

Sex yrkesorganisationer har med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och i samarbete med Region Skåne, Landstinget Sörmland och Stockholms läns landsting utvecklat en metod i syfte att bidra till att minska antalet läkemedelsrelaterade problem för patienten. Fokus ligger på patientens användning av läkemedel, där rätt förskrivning utifrån patientens sjukdomsbild och förutsättningar att följa förskrivningen är grunden.

Säker läkemedelsanvändning i primärvård är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Säker läkemedelsanvändning i primärvård på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?