Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre – primärvårdens och äldreomsorgens uppdrag och insatser

Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre – primärvårdens och äldreomsorgens uppdrag och insatser

Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre är en förstudie utgiven av Socialstyrelsen. Rapporten redovisar Socialstyrelsens kartläggning av primärvårdens ansvar och insatser samt förslag till en sammanhållen vård- och omsorgstjänst.

Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre – primärvårdens och äldreomsorgens uppdrag och insatser

​Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre redovisar Socialstyrelsens kartläggning av primärvårdens ansvar och insatser samt förslag till en sammanhållen vård- och omsorgstjänst. Rapporten är en förstudie och Socialstyrelsens bedömning är att det krävs fortsatt arbete inom flera av de områden som behandlas i rapporten.

Några av slutsatserna är:

  • Primärvårdens insatser och arbetssätt är inte tillräckligt anpassade till de mest sjuka äldres behov, även om en hel del utvecklingsarbete pågår.
  • Många äldre behöver hjälp från olika vård- och omsorgsenheter. För att insatserna ska fungera bra krävs att personalen vid de berörda enheterna
    samarbetar väl, att organisationerna har en strukturerad samverkan och att insatserna som ges är koordinerade.                                                               
  • Förebyggande hembesök och hälsosamtal för äldre behöver studeras närmare. Därför behövs kontrollerade studier i ordinarie verksamheter i Sverige som under längre tid utvärderar effekterna av dessa besök och samtal, och deras kostnadseffektivitet.

Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre är utgiven av Socialstyrelsen.

Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?