Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre – redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre – redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre redovisar en granskning av 2013 års överenskommelser mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, och regeringen om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre – redovisning av 2013 års bedömning

​Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre – redovisning av 2013 års bedömning redovisar Socialstyrelsens granskning av 2013 års överenskommelser mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, och regeringen när det gäller en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att bedöma om kommuner och landsting har uppnått de krav som regeringen beslutat lämna prestationsersättning för. Alla kommuner och landsting har kvalificerat sig för att kunna ta del av prestationsersättningarna år 2013.

Socialstyrelsen konstaterar att hela beloppet 915 miljoner kronor kommer att fördelas till huvudmännen och att samtliga huvudmän kommer att få ta del av 2013 års prestationsersättning.

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre – redovisning av 2013 års bedömning är utgiven av Socialstyrelsen.

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre – redovisning av 2013 års bedömning på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman