Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Samordnad vård och omsorg

Samordnad vård och omsorg

Samordnad vård och omsorg är en analys av samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem. Rapporten beskriver vad en samordnad vård och omsorg innebär för patienter och brukare och vilka förutsättningar och faktorer saknas för att uppnå mer samordnad vård. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys.

En av de stora utmaningarna för vården, omsorgen och socialtjänsten i Sverige är att samordna insatserna för patienter och brukare. Även om problemet är gemensamt för många jämförbara länder framstår bristande samordning för svensk del som extra tydlig ur ett patient- och brukarperspektiv.

Samordnad vård och omsorg är en analys av samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem. Studien visar bland annat att cirka en miljon patienter och brukare har komplexa samordningsbehov och samtidigt små förutsättningar att vara delaktig i samordningen av sin vård och omsorg.

Rapporten beskriver av vad en samordnad vård och omsorg innebär för patienter och brukare. Den innehåller också förslag till ett ramverk för att beskriva olika gruppers behov av samordning, där behovet tar hänsyn till personens förmåga att vara medskapande i samordningen. Den ger även en uppskattning av storlek och resursförbrukning för de grupper som ingår i ramverket samt dikusterar utmaningar för att uppnå en mer samordnad vård och omsorg.

Kunskapsstödet avser att i ett svenskt sammanhang bidra med flera nya angreppssätt för att bättre förstå samordningsproblematiken. Det är tänkt att används som ett underlag i arbetet med samordningsfrågor.

Samordnad vård och omsorg är utgiven av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys.

Samordnad vård och omsorg på Vårdanalys: webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?