Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Samverkan för multisjuka äldres välbefinnande

Samverkan för multisjuka äldres välbefinnande

Samverkan för multisjuka äldres välbefinnande visar hur samverkan fungerar mellan sluten vård, primärvård, och rehabilitering och hälso- och sjukvård i hemmet för multisjuka äldre personer som vårdas i ordinärt boende. Rapporten är utgiven av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

​Multisjuka äldre personer som vårdas i ordinärt boende har ofta ett omfattande hälso- och sjukvårdsbehov och vårdas många gånger av personal från flera olika vårdgivare och verksamheter, såsom sluten vård, primärvård, rehabilitering och hälso- och sjukvård i hemmet. För att tillgodose dessa behov krävs samverkan.

När samverkan inte fungerar på ett adekvat sätt riskerar patienten att bli lidande. En välfungerande samverkan är följaktligen en förutsättning för att trygga vården för patienter som är multisjuka och i behov av vård från flera vårdgivare och verksamheter.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har under 2017 genomfört en nationell tillsyn av 38 verksamheter med fokus på samverkan mellan sluten vård, primärvård, och rehabilitering och hälso- och sjukvård i hemmet för multisjuka äldre som vårdas i ordinärt boende.

Positiva resultat

Granskningen visade flera exempel på hur samverkan kan bedrivas för att främja patientsäkerhetsarbetet för både patienter och verksamheter. I tillsynen har IVO bland annat sett att:

 • flertalet verksamheter har forum för regelbundna samverkansträffar
 • avvikelse- och klagomålshantering sker ofta i samverkan
 • riskidentifiering sker systematiskt och ofta i samverkan
 • systematiskt patientsäkerhetsarbete kring samverkan sker ofta över verksamhetsgränserna.

Utrymme för förbättringar

Samtidigt som granskningen visar att samverkan ofta finns mellan verksamheterna, kan IVO konstatera att det finns utrymme för förbättring. Det framkommer även att verksamheterna själva är medvetna om att det finns områden med brister. De huvudsakliga iakttagelserna av förbättringsområden IVO sett i tillsynen handlar om att:

 • egenkontroll av samverkan brister i systematik
 • egenkontrollen brister när åtgärder inte följs upp
 • verksamheternas informationsöverföring uppvisar brister
 • frånvaron av eller bristande läkemedelslistor är ett återkommande problem
 • vårdövergångar kan skapa otydlig ansvarsfördelning
 • bemanning och personalkontinuitet påverkar hur samverkan och egenkontroll bedrivs
 • rehabilitering och hjälpmedel är riskområden i samverkan.

Samverkan för multisjuka äldres välbefinnande är utgiven av IVO.

Samverkan för multisjuka äldres välbefinnande på IVO:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?