Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande

Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande

Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande är en genomförd studie av försöksverksamheter med hälsocoacher. Studien har genomförts av Folkhälsomyndigheten i samarbete med landsting, kommuner och ideell sektor.

​Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande är en genomförd studie av försöksverksamheter med hälsocoacher. Studien har genomförts av Folkhälsomyndigheten i samarbete med landsting, kommuner och ideell sektor under åren 2011-2013. Syftet har varit att ge landsting och kommuner kunskap och inspiration om hur de tillsammans med den ideella sektorn kan främja ett aktivt och hälsosamt åldrande.

Genom ett förlängt uppdrag fick också myndigheten i uppdrag att genomföra en treårsuppföljning som inkluderade fördjupade analyser avseende försöksverksamheten. Uppdraget slutrapporterades 1 januari 2016. 

Målgrupp för försöksverksamheten

Målgruppen har bestått av personer 60–75 år med ett eller flera av nedanstående besvär: 
  • förhöjt blodtryck (140–159/90–99) som inte behandlas med läkemedel
  • förhöjt blodsocker (Hba1c 42–52 mmol/mol) som inte behandlas med läkemedel
  • lättare depression som inte behandlas med läkemedel
  • ett midjemått som är större än 94 cm för män och större än 80 cm för kvinnor.

Insatser i form av hälsocoachning och ett brett aktivitetsutbud av meningsfulla aktiviteter hoppas kunna ge förutsättningar för en ökad hälsa. En stor utmaning har varit att hitta och utveckla former för samverkan mellan landsting, kommun och ideell sektor.

Forskningsstudien kring samverkansmodellen för ett hälsosamt åldrande har utvärderats. Det har skett dels genom en effekt- och processutvärdering i samband med slutrapporteringen 2013.

Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?