Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Skör och äldre – vad händer med tänder?

Skör och äldre – vad händer med tänder?

I Skör och äldre – vad händer med tänder beskrivs munhälsan hos nyinflyttade på äldreboenden och deras tidigare tandvårdskontakter. Kunskapsstödet är utgivet av FoU Väst i samarbete med Centrum för äldretandvård, Folktandvården Västra Götalandsregionen och Institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet.

​En god munhälsa har stor betydelse för den allmänna hälsan och är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. En frisk, och välfungerande mun är till exempel en förutsättning för att tillgodogöra sig och njuta av måltider.

Tyvärr drabbas många äldre personer av en successivt försämrad munhälsa med exempelvis infektioner, värk och tandförluster. Kunskapen om äldres tandvård och munhälsa är trots detta mycket begränsad och det finns ett stort behov av systematiska studier och kunskapsspridning.

I Skör och äldre – vad händer med tänder? beskrivs munhälsan hos nyinflyttade personer på äldreboenden och deras tidigare tandvårdskontakter. Syftet är att kartlägga vad som hänt under tiden före flytten, när personen blivit alltmer beroende av andra för att klara tillvaron. Dessutom redovisas en aktuell sammanställning av faktorer som kan påverka äldres tandvårdsvanor och munhälsa.

Två av de viktigaste resultaten är att många äldre under tiden före flytten till boendet förlorat sin tandvårdskontakt och att ett tydligt samband finns mellan avsaknad av tandvårdskontakt och dålig munhälsa.

Skör och äldre – vad händer med tänder? är utgiven av FoU Väst i samarbete med Centrum för äldretandvård, Folktandvården Västra Götalandsregionen och Institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet.

Skör och äldre – vad händer med tänder? på Göteborgsregionens kommunalförbunds webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?