Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom – diabetes

Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom – diabetes

Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom – diabetes är en kunskapssammanställning från Socialstyrelsen. Den visar att samtidig psykisk sjukdom hos diabetiker ökar risken för sämre hälsoutfall.

Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom – diabetes

​Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom – diabetes ingår i Socialstyrelsens serie om den somatiska vården och sjukligheten vid psykisk sjukdom. Resultaten visar att det fanns tydliga skillnader i hälsoutfall
och läkemedelsanvändning mellan diabetespatienter med eller utan samsjuklighet
i psykisk sjukdom.

Diabetespatienter med psykisk sjukdom hade i lägre utsträckning än övriga patienter hämtat ut receptbelagda blodfettsänkande läkemedel mot blodfettsrubbningar vid diabetes. Gruppen av psykiskt sjuka patienter hade också en förhöjd risk för amputation av delar av benet på grund av allvarlig komplikation till sin diabetes. Dessutom hade diabetespatienter med samtidig psykisk sjukdom en ökad dödlighet, även då självmord och skadehändelser med oklar avsikt exkluderades från analyserna.

Rapporten på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman