Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom – stroke

Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom – stroke

Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom – stroke är en kunskapssammanställning från Socialstyrelsen. Den visar att personer med psykisk sjukdom som insjuknat i hjärninfarkt inte har fått lika god vård som övriga patienter.

​Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom – stroke ingår i Socialstyrelsens serie om den somatiska vården och sjukligheten vid psykisk sjukdom. Resultaten visar att personer med psykisk sjukdom som insjuknat i hjärninfarkt inte har fått lika god vård som övriga patienter.

I rapporten redovisas resultat från en registerbaserad studie av personer som för första gången har insjuknat i hjärninfarkt på grund av blodpropp (stroke) eller övergående blodbrist i hjärnan på grund av liten blodpropp (transitorisk ischemisk attack).

Resultaten visar att patienter som hade samtidig psykisk sjukdom inte fick halskärlskirurgi, ett ingrepp i syfte att avlägsna förkalkning i halspulsådern, i samma omfattning som övriga patienter. Psykiskt sjuka patienter hade också ökad risk att avlida sex månader efter hjärninfarkt. De hämtade även i lägre utsträckning ut läkemedel i sekundärpreventivt syfte.

Rapporten på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman