Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Standardiserade vårdförlopp i cancervården – Lägesrapport 2017

Standardiserade vårdförlopp i cancervården – Lägesrapport 2017

Standardiserade vårdförlopp i cancervården – Lägesrapport 2017 ger en bild av hur uppdraget att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården har utvecklats under 2017. Den visar att satsningen har goda förutsättningar att bidra till en mer integrerad och sammanhållen cancervård. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag: Standardiserade vårdförlopp i cancervården – Lägesrapport 2017

​Satsningen på att införa standardiserade vårdförlopp, SVF, inom cancervården har lett till ett ökat fokus på att utveckla vårdens processer och samarbetet mellan olika verksamheter.

Standardiserade vårdförlopp i cancervården – Lägesrapport 2017 ger en bild av hur uppdraget att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården har utvecklats under 2017. Den visar att satsningen har goda förutsättningar att bidra till en mer integrerad och sammanhållen cancervård.

Nationell samsyn, ett gemensamt språk och utrymme för lärande och lokala anpassningar bedöms vara framgångsfaktorer som långsiktigt bidrar till att korta väntetiderna för patienterna. Avgörande utmaningar är samtidigt bristande tillgång till nyckelkompetenser, samt att processorienterade arbetssätt inte alltid tillämpas inom och mellan alla inblandade verksamheter.

Standardiserade vårdförlopp i cancervården – Lägesrapport 2017 är utgiven av Socialstyrelsen.

Standardiserade vårdförlopp i cancervården – Lägesrapport 2017 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman