Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Teknik för äldre II – slutrapport

Teknik för äldre II – slutrapport

Teknik för äldre II – slutrapport sammanfattar de viktigaste resultaten och erfarenheterna från andra delen av projektet Teknik för äldre. Rapporten visar bland annat att bättre tillgänglighet i boendet ökar de äldres aktivitet, delaktighet och självständighet. Den är utgiven av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​Teknik för äldre är ett regeringsuppdrag som har samordnats av Hjälpmedelsinstitutet. Teknik för äldre har stöttat utvecklingen av bra produkter och tjänster som hjälper äldre personer och deras anhöriga i vardagen och boendet.

Teknik för äldre II – slutrapport sammanfattar de viktigaste resultaten och erfarenheterna ifrån del två av uppdraget Teknik för äldre. Några av resultaten i rapporten visar att

  • samverkan över sektor- och förvaltningsgränser skapar större möjligheter att arbeta med tillgängligt boende och välfärdsteknologi
  • bättre tillgänglighet i boendet ökar äldre personers aktivitet, delaktighet och självständighet, och kan förlänga tiden som de bor kvar i den egna bostaden.

Första delen av projektet Teknik för äldre pågick mellan 2007–2009 och andra delen av projektet pågick mellan 2010–2012. Inom Teknik för äldre II prioriterades projekt som bidragit till tillgängligt boende, bättre stöd till anhöriga och utveckling av äldreomsorgen med hjälp av välfärdsteknologi.

Teknik för äldre II – slutrapport är utgiven av Myndigheten för delaktighet, MFD.

Teknik för äldre II – slutrapport på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?