Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Tekniska förutsättningar för digitala trygghetstjänster

Tekniska förutsättningar för digitala trygghetstjänster

Tekniska förutsättningar för digitala trygghetstjänster ger bland annat en nulägesbeskrivning av tekniska förutsättningar för digitala trygghetstjänster i kommunerna. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​Myndigheten för delaktighet, MFD, har kartlagt och analyserat vilka behov kommunerna har gällande tekniska förutsättningar. Myndigheten har också kartlagt vilka befintliga aktörer som arbetar inom området och befintliga samverkansgrupperingar samt analyserat hur en nationell samordning bör se ut.

Kunskapsstödet visar bland annat följande:

  • Integrering av frågor om digitala trygghetstjänster och tekniska förutsättningar måste öka och bli en del av kommunernas verksamhetsutveckling.
  • Systematiskt innovationsarbete kan bidra till kommunernas verksamhetsutveckling och svara upp mot behov hos individer.
  • Det finns behov av ett tydligare nationellt stöd gällande bland annat infrastrukturella förutsättningar och tekniska lösningar samt innebörden av dessa.

Tekniska förutsättningar för digitala trygghetstjänster ger bland annat en nulägesbeskrivning av tekniska förutsättningar för digitala trygghetstjänster i kommunerna. Kunskapsstödet innehåller också förslag på hur en nationell samordning för utveckling av de tekniska förutsättningarna för digitala trygghetstjänster långsiktigt ska utformas.

MFD har i framtagandet av kunskapsstödet samverkat med Post- och telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,  E-hälsomyndigheten, Upphandlingsmyndigheten, Socialstyrelsen samt SKL Kommentus Inköpscentral.

Tekniska förutsättningar för digitala trygghetstjänster på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?