Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst – lägesrapport 2015

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst – lägesrapport 2015

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst – lägesrapport 2015 redovisar vården och omsorgens kostnadsutveckling, tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt vård och omsorg om äldre. Lägesrapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

​Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst – lägesrapport 2015 redovisar vården och omsorgens kostnadsutveckling, tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt vård och omsorg om äldre.

Syftet med lägesrapporten är att presentera en samlad bedömning av tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Rapporten ska vara ett underlag för beslutsfattare på nationell nivå, men kan vara intressant även för andra målgrupper.

I rapporten redovisas fördjupningskapitel för följande områden:

  • hälso- och sjukvård
  • tandhälsa och tandvård
  • insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning
  • missbruks- och beroendevård
  • vård och omsorg om äldre
  • individ- och familjeomsorg
  • ekonomiska analyser.

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst – lägesrapport 2015 är utgiven av Socialstyrelsen.

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?