Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Tillsynsrapport 2016 – de viktigaste iakttagelserna inom IVO:s tillsyn och tillståndsprövning för verksamhetsåret 2016

Tillsynsrapport 2016 – de viktigaste iakttagelserna inom IVO:s tillsyn och tillståndsprövning för verksamhetsåret 2016

Tillsynsrapport 2016 presenterar iakttagelser från tillsyn inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården under 2016. Kunskapsstödet är utgivet av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

​Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är ytterst till för vård- och omsorgstagarna. Tillsynsrapport 2016 har därför som ambition att utgå från den enskildes perspektiv – att förklara hur olika brister påverkar människor och grupper av människor.

Tillsynsrapport 2016 presenterar IVO:s viktigaste iakttagelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården under 2016.

IVO:s sammanvägda slutsatser från 2016 års tillsyn kan kategoriseras in i sju övergripande områden:

  • Vården och omsorgen kan vara svårtillgänglig och rättsosäker.
  • Kompetensförsörjning är fortfarande en stor utmaning.
  • Alla har ansvar men ingen tar helhetsansvar.
  • Vården och omsorgen är inte alltid jämlik.
  • Det återstår utmaningar för individ- och familjeomsorgen.
  • Lärandet kan förbättras inom hälso- och sjukvården.
  • Det finns verksamheter som utnyttjar välfärdssystemet.

Flera av de iakttagelser som IVO lyfter fram från 2016 års tillsyn känns igen från tidigare år. Som exempel kan nämnas att IVO i tillsynsrapporten för 2014 och 2015 lyfte fram både kompetensförsörjning och samverkan i vård- och omsorgskedjan som utvecklingsområden. Problem kvarstår således på många områden.

Tillsynsrapport 2016 – de viktigaste iakttagelserna inom IVO:s tillsyn och tillståndsprövning för verksamhetsåret 2016 är utgiven av IVO.

Tillsynsrapport 2016 – de viktigaste iakttagelserna inom IVO:s tillsyn och tillståndsprövning för verksamhetsåret 2016 på IVO:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman