Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Utvärdering och konsekvensanalys av fritt val av hjälpmedel

Utvärdering och konsekvensanalys av fritt val av hjälpmedel

Utvärdering och konsekvensanalys av fritt val av hjälpmedel redovisar resultaten från en utvärdering av modellen med fritt val av hjälpmedel och en konsekvensanalys av denna modell utifrån antagandet att den skulle ges en vidare spridning. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Fritt val av hjälpmedel är en modell som funnits sedan 2007. Fritt val innebär att hjälpmedelsanvändaren kan köpa ett hjälpmedel utanför huvudmannens upphandlade hjälpmedelssortiment utifrån ett angivet rekvisitionsbelopp. Modellen finns 2016 i sex landsting/regioner och ett antal kommuner inom två av dessa landsting/regioner. Syftet med modellen är att öka inflytande, delaktighet och valfrihet inom hjälpmedelsområdet.

Utvärdering och konsekvensanalys av fritt val av hjälpmedel presenterar resultaten från en utvärdering av modellen med fritt val av hjälpmedel och en konsekvensanalys av denna modell utifrån antagandet att den skulle ges en vidare spridning. Kunskapsstödet syftar till att utgöra underlag för regeringen i bedömningen om eventuellt ytterligare initiativ ska tas för att främja fritt val av hjälpmedel.

Utvärderingen av modellen visar att den i sin nuvarande form inte resulterat i ökad delaktighet. Tillgängliga patientdata inom hörselområdet visar exempelvis att upplevelsen av delaktighet i hörapparatutprovningen inte är högre om hörapparaten valts via fritt val.

Resultaten av utvärderingen tyder på att inte heller valfriheten ökar med fritt val av hjälpmedel som modellen är utformad idag. Fritt val av hjälpmedel förutsätter att det finns en mångfald hjälpmedelsleverantörer som agerar på konsumentmarknaden vilket det inte gör. Modellen förutsätter också att hjälpmedelsanvändaren har tillgång till oberoende konsumentrådgivning vilket i stor utsträckning saknas.

Utvärdering och konsekvensanalys av fritt val av hjälpmedel är utgiven av Socialstyrelsen.

Utvärdering och konsekvensanalys av fritt val av hjälpmedel på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?