Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Valfrihetssystem ur ett befolknings- och patientperspektiv – delredovisning

Valfrihetssystem ur ett befolknings- och patientperspektiv – delredovisning

Valfrihetssystem ur ett befolknings- och patientperspektiv är en delredovisning från Socialstyrelsen av valfrihetssystem inom socialtjänst och primärvård ur ett befolknings- och patientperspektiv.

Valfrihetssystem ur ett befolknings- och patientperspektiv – Delredovisning

Valfrihetssystem ur ett befolknings- och patientperspektiv redovisar tidigare erfarenheter av kundvals- och valfrihetssystem ur ett befolknings- och patientperspektiv. Rapporten tar även upp viktiga förutsättningar för att den enskildes ställning ska stärkas genom valfrihet inom vård och omsorg.

Denna delredovisning ska ses som en utgångspunkt för en kommande slutredovisning av uppdraget om valfrihetssystem inom socialtjänst och primärvård ur ett befolknings- och patientperspektiv.

Delredovisningen på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?