Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Väntetider och vårdgarantier

Väntetider och vårdgarantier

Väntetider och vårdgarantier sammanfattar landstingens arbete för att åstadkomma kortare väntetider till vården. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​Ett långvarigt problem har varit orimligt långa väntetider. Årtionden med insatser för att uppnå en tillgänglig hälso- och sjukvård har passerat. Arbetet har varit framgångsrikt inom många områden, men fortfarande finns tillgänglighetsproblem och under det senaste året har väntetiderna tenderat att öka igen på vissa håll. Rapporten Väntetider och vårdgarantier ger en bakgrund och sammanfattning om landstingens strategier och förbättringsaktiviteter under 1998-2016 för att uppnå kortare väntetider.

De åtgärder som presenteras i rapporten omfattar bland annat en rad årliga överenskommelser om riktade insatser, vårdgarantier med maximala väntetider och prestationsbaserade resurstillskott. Rapporten visar att det krävs en självkritisk omprövning av genomförda utvecklingsarbetet.

Kunskapsstödet sammanfattar intervjuer med patienter, ledare, politiker, tjänstemän och verksamhetsföreträdare om deras uppfattning och tankar kring åtgärderna för att uppnå kortare väntetider. Deras svar bekräftar positiv förändring av situationen, men fortfarande tyder på ytterligare behov av uppföljnings- och förbättringsarbete. Förbättringsarbetet som behöver genomföras kan sammanfattas i följande steg:

 • Fokus på patienten
  Utveckla samordnad schemaläggning för samtliga medarbetare. Inför
  direktbokning, och utveckla digital kommunikation och konsultation för
  patienterna.
 • Tillgänglig trygghet
  Fokusera inte enbart på tillgänglighet i tid till besök och behandlingar på
  sjukhus och vårdcentraler. Sträva även efter kontinuitet och tillgängliga
  medarbetare, som tar ett helhetsansvar för patienten, ger snabba besked
  och skapar delaktighet inför beslut och planering.
 • Lärande ledning och kunskapsbaserade stödsystem
  Sätt måldatum för besök och behandling baserade på vårdprogram och ta
  besluten i samråd med patienten. Skapa kunskapsbaserade beslutsstöd
  för medarbetarna.

Väntetider och vårdgarantier är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Väntetider och vårdgarantier på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman