Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Vård på lika villkor – ett lärandeprojekt

Vård på lika villkor – ett lärandeprojekt

Vård på lika villkor – ett lärandeprojekt redovisar lärandeprojektet Vård på lika villkor. Syftet med projektet har varit att öka jämlikheten i första linjens vård genom att testa, utveckla och identifiera effektiva arbetssätt och metoder. Rapporten är utgiven av Sveriges Kommuner och Regioner. SKR.

Vård på lika villkor – ett lärandeprojekt

​Vård på lika villkor – ett lärandeprojekt redovisar lärandeprojektet Vård på lika villkor. Syftet med projektet har varit att öka jämlikheten i första linjens vård genom att testa, utveckla och identifiera effektiva arbetssätt och metoder. Sju vårdverksamheter har medverkat i förbättringsarbetet.

Förbättringar har skett inom projektets samtliga målområden.  Målen var att

  • förbättra tillgängligheten för de grupper som inte nås av vården idag och är särskilt utsatta för ohälsa
  • förbättra kommunikationskompetensen inom vården
  • förbättra tillgängligheten till hälsofrämjande och förebyggande insatser
  • förbättra patientnöjdheten.

Genom en kombination av värdegrundsarbete och mätningar har verksamheterna hittat nya

  • metoder och arbetssätt för att
  • nå de som inte nås av vården idag
  • kommunicera så att alla förstår
  • ge ett bättre bemötande.

Verksamheterna har även normkritiskt granskat traditionella arbetssätt.

Vård på lika villkor – ett lärandeprojekt är utgiven av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Vård på lika villkor – ett lärandeprojekt på SKR:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?