Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre

Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre

Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre sammanfattar resultaten från 2017 års International Health Policy Survey, IHP-undersökningen, som detta år har varit riktad till befolkningen som är 65 år eller äldre. Kunskapsstödet är utgivet av Vårdanalys.

Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre

​Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre sammanfattar resultaten från 2017 års International Health Policy Survey, IHP-undersökningen. Detta år är undersökningen riktad till befolkningen som är 65 år eller äldre.

Undersökningen visar att på flera områden som är viktiga ur ett patientperspektiv – som tillgänglighet, delaktighet i den egna vården och koordinering av olika vårdkontakter – är den svenska hälso- och sjukvården sämre än flera andra jämförbara länder. I studien har personer 65 år och äldre i elva länder intervjuats om sina erfarenheter av vården.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Åtta av tio i befolkningen 65 år och äldre är nöjda eller mycket nöjda med den vård de fått det senaste året. Samtidigt visar resultaten på brister i mötet med vården jämfört med i flera andra länder.
  • Andelen med fast läkarkontakt av de som är 65 år och äldre är lägst av alla länder i undersökningen och har sjunkit sedan 2014 från 67 procent till 60 procent.
  • När det gäller att få hjälp med att koordinera och samordna olika vårdkontakter får Sverige svaga resultat. Endast hälften får hjälp av vårdpersonalen att koordinera vården mellan olika vårdgivare och mottagningar.
  • Inom vissa områden har resultaten förbättrats sedan 2014. Det är till exempel fler som får tid hos specialistläkaren inom en månad och en större andel får information om varför de ska ta sina utskrivna mediciner i samband med att de skrivs ut från sjukhus. Det är också fler som har haft samtal med någon vårdpersonal om fysisk träning och motion.

Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre är utgiven av Vårdanalys.

Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre på Vårdanalys webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?