Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Vårdval i specialistvården – utveckling och utmaningar

Vårdval i specialistvården – utveckling och utmaningar

I Vårdval i specialistvården – utveckling och utmaningar studeras förutsättningarna och några alternativa lösningar för att utveckla vårdval i specialiserad vård. Rapporten är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Omslag till Vårdval i specialistvården

​I Vårdval i specialistvården – utveckling och utmaningar studeras förutsättningarna och några alternativa lösningar för att utveckla vårdval i specialiserad vård. Man studerar särskilt utformningen av ersättningsprinciperna.

Tonvikten i kunskapsstödet läggs vid hur fem landsting har arbetat med utveckling av vårdval i specialistvården på olika sätt. Utifrån dessa fem exempel för man ett resonemang om olika strategier för utformning av vårdval och deras konsekvenser, bland annat när det gäller utformningen av ersättningssystem.

Med lagen om valfrihetssystem, LOV, har landstingen fått nya förutsättningar att utveckla hälso- och sjukvården genom upphandling av privata vårdgivare i kombination med valfrihet för patienterna.

Sedan 2010 är vårdval obligatoriskt inom primärvården. Även inom den specialiserade vården sker en utveckling av vårdval, i vissa landsting mer omfattande och i flertalet landsting i mer blygsam skala.

Vårdval i specialistvården – utveckling och utmaningar är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Vårdval i specialistvården på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?