Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre – 2014 års bedömning

Överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre – 2014 års bedömning

Överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre – 2014 års bedömning redovisar Socialstyrelsens bedömning om kommuner och landsting har uppnått de krav som regeringen beslutat att lämna prestationsersättning för. Samtliga huvudmän kommer att få ta del av 2014 års prestationsersättning. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre – 2014 års bedömning

​Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har gjort en överenskommelse om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014. Enligt överenskommelsen ska prestationsbaserade ersättningar om sammanlagt 840 miljoner kronor fördelas mellan kommuner och landsting som uppfyller kraven i överenskommelsen.

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att bedöma om kommuner och landsting har uppnått de krav som regeringen beslutat lämna prestationsersättning för. I granskningen av grundkrav 1 och 2 har Socialstyrelsen godkänt dokumenten och de förtydliganden som lämnats från samtliga huvudmän. Därmed har alla kommuner och landsting kvalificerat sig för att kunna ta del av prestationsersättningarna år 2014.

Utfallet av beräkningarna presenteras i sin helhet i bilagan för beräkningar. Socialstyrelsen konstaterar att hela beloppet 840 miljoner kronor kommer att fördelas till huvudmännen och att samtliga huvudmän kommer att få ta del av 2014 års prestationsersättning.

Överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre – 2014 års bedömning är utgiven av Socialstyrelsen.

Överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre – 2014 års bedömning på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman