Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Faktablad om alkohol – alkohol och äldre

Faktablad om alkohol – alkohol och äldre

Faktablad om alkohol – alkohol och äldre beskriver utvecklingen av alkoholkonsumtionen bland personer som är 65 år och äldre. Faktabladet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

​Faktablad om alkohol – alkohol och äldre beskriver utvecklingen av alkoholkonsumtionen bland personer som är 65 år och äldre. Faktabladet tar även upp vilka insatser man kan vidta på regional och lokal nivå för att motverka alkoholrelaterade sjukdoms- och dödsfall bland äldre personer.

Faktabladet vänder sig till lokala och regionala politiker samt praktiker inom kommun och landsting. Det vänder sig även till en intresserad allmänhet.

Faktablad om alkohol – alkohol och äldre är utgivet av Statens folkhälsoinstitut.

Faktablad om alkohol – alkohol och äldre på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?