Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Om standardiserade bedömningsmetoder

Om standardiserade bedömningsmetoder

Om standardiserade bedömningsmetoder beskriver kortfattat vad standardiserade bedömningsmetoder är och hur de används. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag till Om standardiserade bedömningsmetoder

​Om standardiserade bedömningsmetoder är ett kunskapsstöd som kortfattat beskriver vad standardiserade bedömningsmetoder är och hur de används. Kunskapsstödet riktar sig främst till professionella inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Standardiserade bedömningsmetoder fungerar som ett stöd i utredningsarbetet för professionella när de ska bedöma enskilda personers situation, funktion eller hjälpbehov. Den insamlade informationen kan utgöra en del av bedömningsunderlaget inför beslut.

Standardiserade bedömningsmetoder kan också användas för uppföljning av enskilda personer. Om bedömningsmetoderna används systematiskt för hela målgrupper kan den samlade informationen sammanställas och bilda underlag för utveckling av verksamheter.

Användningen av standardiserade bedömningsmetoder är ett viktigt redskap i arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik.

Om standardiserade bedömningsmetoder är utgiven av Socialstyrelsen.

Om standardiserade bedömningsmetoder på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?