Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Om våld mot äldre – flexibelt utbildningspaket

Om våld mot äldre – flexibelt utbildningspaket

Om våld mot äldre – flexibelt utbildningspaket riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Utbildningspaketet är utgivet av Socialstyrelsen.

Om våld mot äldre bild

​Om våld mot äldre riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Våld mot äldre kan se ut på många olika sätt. Förutom fysiskt våld kan det röra sig om psykiskt och ekonomiskt våld. Även försummelse kan räknas som våld. Syftet med utbildningen Om våld mot äldre är att ge kunskap till all personal inom äldreomsorgen så att arbetet med att förebygga, upptäcka och hantera våld blir mer effektivt.

Utbildningens upplägg

Utbildningen består av flera delar:

  • en webbaserad utbildning 
  • ett texthäfte som innehåller samma fakta som den webbaserade utbildningen
  • ett övnings- och reflektionshäfte som också innehåller ett kunskapstest
  • en handledning som stöd för hur alla delar kan användas.

Du kan genomföra utbildningen via webben, i dator, surfplatta och mobil eller genom nedladdningsbara text- och övningshäften. Variationen i olika format ger dig möjlighet att gå igenom utbildningen på det sätt som fungerar bäst just för dig eller din verksamhet. 

Målgrupp

Personal, chefer och verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen. 

Utbildningens innehåll 

Deltagaren ska efter genomgången utbildning fått kunskap om: 
  • vad våld är
  • vilka som utsätts för våld och vilka som utsätter andra för våld 
  • hur en misstanke om eller upptäckt av våld kan hanteras 
  • hur man kan tala om våld.
Om våld mot äldre är utgivet av Socialstyrelsen.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?