Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Strålning i samband med operation vid tidig bröstcancer (intraoperativ strålbehandling, IORT)

Strålning i samband med operation vid tidig bröstcancer (intraoperativ strålbehandling, IORT)

Strålning i samband med operation vid tidig bröstcancer är en sammanfattning och kommentar av en systematisk kunskapsöversikt från 2012. Kommentaren är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

​Varje år upptäcks cirka 8 000 nya fall av bröstcancer i Sverige. Vid små tumörer, mindre än 3 cm, är bröstbevarande kirurgi den vanligaste behandlingsmetoden. Kirurgi kombineras oftast med postoperativ strålbehandling av hela bröstet för att undvika lokala återfall.

I Strålning i samband med operation vid tidig bröstcancer sammanfattar och kommenterar Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, en systematisk kunskapsöversikt från 2012.

SBU drar slutsatsen att det finns otillräckligt kunskapsunderlag för att avgöra om intraoperativ strålbehandling, IORT, som extra stråldos är ett säkert och effektivt alternativ till konventionell strålbehandling med extra stråldos. Det saknas randomiserade studier. Myndigheten drar även slutsatsen att kunskapsunderlaget är alltför begränsat för att avgöra om IORT kan användas som ersättning till konventionell strålbehandling hos kvinnor med tidig bröstcancer.

Strålning i samband med operation vid tidig bröstcancer (intraoperativ strålbehandling, IORT) är utgiven av SBU.

Strålning i samband med operation vid tidig bröstcancer på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman