Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Trycksår – Framgångsfaktorer för att förebygga

Trycksår – Framgångsfaktorer för att förebygga

Trycksår – Framgångsfaktorer för att förebygga beskriver sju framgångsfaktorer för att minska andelen trycksår. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Omslagsbild till Trycksår - framgångsfaktorer att förebygga

​Trycksår – Framgångsfaktorer för att förebygga beskriver sju framgångsfaktorer för att minska andelen trycksår. Vissa framgångsfaktorer är mer utmärkande för sjukhus som lyckats särskilt väl i sitt arbete, medan andra är generella för merparten av sjukhus som ingår i studien. Förhoppningen är att framgångsfaktorerna ska kunna användas som ett stöd för sjukhus, kliniker och avdelningar som vill minska andelen trycksår. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Trycksår är en vårdskada som orsakar stort lidande för patienten. Trycksår orsakar dessutom en stor kostnad för vården. Trots att trycksår har uppmärksammats på såväl nationell som regional och lokal nivå samt att landstingen har arbetat med olika insatser, minskar inte förekomsten av trycksår i önskad takt. En minskning av andelen patienter med trycksår skedde efter den första nationella trycksårsmätningen men har därefter legat stabilt kring 14 procent. Resultaten visar på stora variationer mellan landstingen och varierar även mellan sjukhusen. Punktprevalensmätningarna indikerar att vissa sjukhus lyckas bättre än andra i arbetet med att förebygga trycksår. Skillnaderna tyder på att det finns möjligheter att minska andelen trycksår.

Trycksår – Framgångsfaktorer för att förebygga är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Trycksår – Framgångsfaktorer för att förebygga på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?