Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Utblick folkhälsa – att förebygga vårdrelaterade infektioner

Utblick folkhälsa – att förebygga vårdrelaterade infektioner

Utblick folkhälsa – att förebygga vårdrelaterade infektioner visar att systematiskt arbete är högt prioriterat för att minska dödsfall, lidande och onödiga kostnader. Faktabladet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Omslagsbild till Utblick folkhälsa – att förebygga vårdrelaterade infektioner

​Utblick folkhälsa – att förebygga vårdrelaterade infektioner visar att systematiskt arbete är högt prioriterat för att minska dödsfall, lidande och onödiga kostnader.  I en nyligen publicerad systematisk litteraturöversikt av Walter Zingg och hans kollegor presenteras tio viktiga områden för att förebygga vårdrelaterade infektioner på sjukhus.

Utblick folkhälsa – att förebygga vårdrelaterade infektioner riktar sig till hygienläkare, hygiensjuksköterskor, beslutsfattare och andra inom hälso- och sjukvården som arbetar med vårdhygien och smittskyddsfrågor. 

Utblick folkhälsa

Utblick folkhälsa erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en systematisk litteraturöversikt i en målgruppsanpassad text, begränsad till en enda sida. 
I Folkhälsomyndighetens uppdrag ingår att sammanställa och sprida kunskap. Med Utblick folkhälsa sprids redan befintlig kunskap genom sammanfattningar av systematiska litteraturöversikter. Folkhälsomyndigheten tolkar eller värderar inte resultaten utan återger helt enkelt bara vad den internationella forskningen har kommit fram till. Utblick folkhälsa handlar alltså inte om rekommendationer. Självklart finns referenser till originallitteraturen i varje blad.

Målgrupper för Utblick folkhälsa

Målgrupper för Utblick folkhälsa är exempelvis folkhälsoplanerare, ANDT-samordnare, smittskyddsansvariga, beslutsfattare och andra som fattar beslut om eller arbetar med folkhälsofrågor inom kommuner, landsting eller andra organisationer.

Utblick folkhälsa – att förebygga vårdrelaterade infektioner är utgiven av Folkhälsomyndigheten.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?