Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Var med och bestäm

Var med och bestäm handlar om delaktighet och inflytande som är en förutsättning för hälsosamt åldrande. Det beskriver hur äldres delaktighet och inflytande kan förverkligas på olika nivåer i samhället och för den egna livssituationen. Kunskapsstödet är utgivet av Statens Folkhälsoinstitut.

​Delaktighet och inflytande i samhället är ett av den nationella folkhälsopolitikens elva målområden. Kunskapsstödet Var med och bestäm lyfter fram betydelsen av detta målområde för äldres hälsa. 

Kunskapsstödet ger exempel på hur äldres delaktighet och inflytande kan förverkligas på olika nivåer i samhället och för den egna livssituationen. Det kan exempelvis handla om att besöka en träffpunkt, delta i föreningslivet, förbättra utemiljön eller påverka politiska beslut i kommun eller landsting.

Kunskapsstödet vänder sig till politiker, ansvariga för samhällsplanering,
folkhälsa, äldreomsorg och andra intresserade inom kommuner och landsting.

Var med och bestäm är utgiven av Statens Folkhälsoinstitut.

Var med och bestäm på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?