Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Vårdrelaterade infektioner – framgångsfaktorer som förebygger

Vårdrelaterade infektioner – framgångsfaktorer som förebygger

Vårdrelaterade infektioner – framgångsfaktorer som förebygger beskriver framgångsfaktorer som kan vara till nytta i landstingens fortsatta arbete med att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Broschyren är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Vårdrelaterade infektioner – framgångsfaktorer som förebygger

​Vårdrelaterade infektioner är ett av de största hoten mot patientsäkerheten i hälso- och sjukvården. Förekomsten av vårdrelaterade infektioner minskar inte trots att frågan har uppmärksammats under flera år och landstingen bedriver ett systematiskt arbete.

Därför har nu 16 landsting och regioner tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, genomfört en studie i syfte att identifiera de faktorer som hänger samman med en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner.

Studien har genomförts med ambitionen att identifiera framgångsfaktorer som kan vara till nytta i landstingens fortsatta arbete med att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner.

Vårdrelaterade infektioner – framgångsfaktorer som förebygger är utgiven av SKL.

Broschyren Vårdrelaterade infektioner – framgångsfaktorer som förebygger på SKL:s webbplats

Rapporten Vårdrelaterade infektioner – framgångsfaktorer som förebygger på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?