Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Meddelandeblad Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre – meddelandeblad

Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre – meddelandeblad

Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre är ett meddelandeblad utgivet av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre – Meddelande

​I december 2011 publiceras Socialstyrelsens allmänna råd (SOFSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre.

De allmänna råden innehåller rekommendationer för tolkningen av 3 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och närmare bestämt, de grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta som exempelvis vårdbiträde eller undersköterska i socialtjänstens omsorg om äldre.

Socialstyrelsens meddelandeblad nummer 10/11 tar bland annat upp vilken personal som omfattas av det allmänna rådet och vissa begrepp i det allmänna rådet beskrivs.

Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre – meddelandeblad är utgivet av Socialstyrelsen.

Meddelandebladet på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?