Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Nationella Kvalitetsregister SveDem – Svenska Demensregistret

SveDem – Svenska Demensregistret

SveDem – Svenska Demensregistret är ett nationellt kvalitetsregister avseende demenssjukdomar. Syftet är att förbättra kvaliteten av demensvården i Sverige genom att samla in data för att kunna följa patientpopulationer, diagnoser och behandling vid demenssjukdom.

​Demenssjukdomar drabbar allt fler i Sverige i takt med att befolkningen blir allt äldre. SveDem – Svenska Demensregistret är ett nationellt kvalitetsregister avseende demenssjukdomar.

I Sverige beräknas det nu finnas cirka 150 000 personer med olika grad av demenssjukdomar, varav två tredjedelar med Alzheimers sjukdom. Trots att demenssjukdomar drabbar många personer finns fortfarande stor osäkerhet, eftersom inte alla misstänkta fall blir utredda. Vidare finns inga rikstäckande data över utredning, behandling och uppföljning av patienter med dessa sjukdomar.

Syftet med registret är att förbättra kvaliteten av demensvården i Sverige genom att samla in data för att kunna följa patientpopulationer, diagnoser och behandling vid demenssjukdom. Målet är en likvärdig, optimerad behandling av patienter med demenssjukdomar.

SveDem – Svenska Demensregistret – nationellt kvalitetsregister på SveDem:s webbplats

​Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av behandlingsresultat. De innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Drift av registren sköts på många olika kliniker runt om i landet.

Nationella kvalitetsregister på kvaltietsregister.se

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?