Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Nationella Kvalitetsregister Svenska BPSD-registret – Nationellt Kvalitetsregister för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

Svenska BPSD-registret – Nationellt Kvalitetsregister för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

Svenska BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens. Registret syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom och att uppnå ett likvärdigt omhändertagande av denna patientkategori över hela landet.

​Svenska BPSD-registret – Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens är ett nationellt kvalitetsregister.

Demens är en av de stora folksjukdomarna och leder till konsekvenser för individ, närstående och samhälle. I Sverige finns idag cirka 148 000 personer med demenssjukdom och ungefär 50 % av dessa bor på någon form av demensboende.

Demenssjukdom kännetecknas av nedsättningar av kognitiva funktioner så som minne, orienteringsförmåga, språklig förmåga och tankeförmåga. Vid demens förekommer även beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD). BPSD beskrivs dels som förändrade beteenden som är belastande för omgivningen till exempel aggressivitet, rop, vandringsbeteende, dels som psykiska symtom som är belastande för individen till exempel ångest, depression och hallucinationer.

Syftet med registret är att kvalitetssäkra omvårdnaden av personer med demenssjukdom och att uppnå ett likvärdigt omhändertagande av denna patientkategori över hela landet. Förekomst av BPSD kan ses som ett mått på livskvalitet för personen med demenssjukdom.

Svenska BPSD-registret – nationellt kvalitetsregister på Svenska BPSD-registrets webbplats

​Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av behandlingsresultat. De innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Drift av registren sköts på många olika kliniker runt om i landet.

Nationella kvalitetsregister på kvalitetsregister.se

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?