Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Nationella Kvalitetsregister Svenskt Beroenderegister, SBR – Nationellt kvalitetsregister för beroendevården

Svenskt Beroenderegister, SBR – Nationellt kvalitetsregister för beroendevården

Svenskt Beroenderegister, SBR, är ett kvalitetsregister för den specialiserade beroendevården i landet. Tanken är att SBR ska fungera som ett paraplyregister för andra mer specialiserade kvalitetsregister inom missbruks- och beroendeområdet.

​Beroendeproblematik utgör ett av våra mest spridda folkhälsoproblem. Svenskt Beroenderegister, SBR, är ett kvalitetsregister för den specialiserade beroendevården i landet. Tanken är att SBR ska fungera som ett paraplyregister för andra mer specialiserade kvalitetsregister inom missbruks- och beroendeområdet.

Inom den specialiserade beroendevården behandlas beroendepatienter med särskilda vårdbehov som inte kan ges inom ramen för exempelvis primärvården. Patientgruppen har ofta komplexa vårdbehov med såväl psykiatrisk som somatisk samsjuklighet.

Missbruks- och beroendevården har sedan några år tillbaka nationella riktlinjer men det finns ändå anledning att anta att vårdinsatserna varierar högst väsentligt över landet.

Registrets syfte

  • Möjliggöra jämförelser i utfall mellan vårdenheter.
  • Möjliggöra jämförelser inom vårdenheter över tid.
  • Utgöra dataunderlag för viss behandlingsforskning och epidemiologisk forskning.

Kvalitetsregistret SBR insamlas uppgifter om bland annat vårdhistorik, alkohol- och drogkonsumtion, diagnoser, GAF, AUDIT, DUDIT, EQ5D, CGI-S, KVÅ-koder samt social situation.

Från årsskiftet 2015 har LAROS och SBR blivit ett och samma register.

Svenskt Beroenderegister, SBR, på psykiatriregster.se

Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av behandlingsresultat. De innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Drift av registren sköts på många olika kliniker runt om i landet.

Nationella Kvalitetsregister på kvalitetsregister.se

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman