Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Målnivåer för diabetesvård

Målnivåer för diabetesvård

Målnivåer för diabetesvård fastställer fem målnivåer för typ 1- och typ 2-diabetes som utgår från indikatorer i nationella riktlinjer för samma område. Syftet är att ge hälso- och sjukvården tydliga och mätbara mål att sträva mot. Målnivåer för diabetesvård är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Målnivåer för diabetesvård

​Utgångspunkten för målnivåer inom diabetesvård är de indikatorer som tagits fram till remissversionen av de nationella riktlinjerna för diabetesvård 2014. Indikatorlistan omfattar totalt 21 indikatorer.

Socialstyrelsens expertgrupp har utifrån dessa gjort ett urval av indikatorer som är lämpliga för målsättning. Därefter har en konsensusgrupp bestående av sakkunniga, patientrepresentanter, företrädare från specialistföreningarna och huvudmannaföreträdare diskuterat sig fram till ett gemensamt förslag till målnivåer för de aktuella indikatorerna utifrån befintliga underlag.

Målnivåer för diabetesvård är utgiven av Socialstyrelsen.

Målnivåer för diabetesvård är på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman