Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Målnivåer för rörelseorganens sjukdomar

Målnivåer för rörelseorganens sjukdomar

I Målnivåer för rörelseorganens sjukdomar presenteras målnivåer för vård vid sjukdomar i rörelseorganen. Målnivåerna ger hälso- och sjukvården tydliga och mätbara mål att sträva mot. Kunskapsstödet är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Målnivåer för rörelseorganens sjukdomar

​I Målnivåer för rörelseorganens sjukdomar presenteras målnivåer för vård vid sjukdomar i rörelseorganen. Sammanlagt har Socialstyrelsen fastställt nio målnivåer som utgår från indikatorer inom nationella riktlinjer och utvärderingar för samma område. Målnivåerna ger hälso- och sjukvården tydliga och mätbara mål att sträva mot.

Utgångspunkten för målnivåer inom rörelseorganens sjukdomar är de indikatorer som tagits fram till de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar 2012 samt i utvärderingen av rörelseorganens sjukdomar 2014. Utvärderingen omfattade totalt 16 indikatorer. Socialstyrelsens expertgrupper har gjort ett urval av 9 indikatorer som bedömts lämpliga för målnivåer. Därefter har en konsensusgrupp bestående av sakkunniga, patientrepresentanter, företrädare från specialistföreningarna och huvudmannaföreträdare enats om förslag till målnivåer för de aktuella indikatorerna utifrån befintliga underlag.

Målnivåerna anges på olika sätt i rapporten. En målnivå kan exempelvis ange att minst 70 procent av patienterna med ett visst sjukdomstillstånd bör komma i fråga för behandling med ett visst läkemedel. Målnivåer kan också uttryckas som ett intervall, exempelvis 60–80 procent, där ett resultat under 60 procent kan tyda på underbehandling och ett resultat över 80 procent på överbehandling. Ett tredje sätt att fastställa målnivåer är att säga att varje landsting bör öka eller minska sitt individuella resultat med exempelvis 30 procent över en fyraårsperiod. Den typen av målnivå kan med fördel användas för indikatorer som har en tydlig riktning, men där det av olika skäl är svårt att ange en optimal nivå. Utfallet för respektive indikator kommenteras inte i den här rapporten då detta i de flesta fall redan gjorts i utvärderingen.

Efter genomförd remissrunda till regionföreträdare i landstingen och till berörda intresseföreningar har Socialstyrelsen fastställt målnivåerna. En sammanställning av indikatorer och fastställda målnivåer presenteras i anslutning till respektive avsnitt.

Målnivåer för rörelseorganens sjukdomar på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman