Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016 – Vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Sammanfattning med förbättringsområden

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016 – Vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Sammanfattning med förbättringsområden

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016 – Vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Sammanfattning med förbättringsområden presenterar resultatet av en utvärdering av vården till personer med multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016 – Vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Sammanfattning med förbättringsområden presenterar resultatet av Socialstyrelsens utvärdering av vården till personer med multipel skleros, MS, och Parkinsons sjukdom. Den innehåller även de förbättringsområden som myndigheten har identifierat. Rapporten vänder sig främst till beslutsfattare på olika nivåer: politiker, tjänstemän och verksamhetschefer.

Utvärderingen visar att det finns delar av vården som tycks fungera relativt väl. Detta gäller till exempel behandling med sjukdomsmodifierande läkemedel – det som i vardagligt tal kallas bromsmediciner – till personer med MS, där resultaten tyder på att nästan alla patienter med behov av sådan behandling också får detta. Detsamma gäller dopamininriktad läkemedelsbehandling vid Parkinsons sjukdom, som bidrar till att minska de motoriska och icke-motoriska symtom som kan uppstå som en konsekvens av sjukdomen.

Däremot identifierades stora utvecklingsbehov inom andra områden. Några av utvecklingsområden är gemensamma för vården av personer med MS och Parkinsons sjukdom:

  • Det behövs bättre styrning och uppföljning av vården
  • Fler multidisciplinära team behövs
  • Fler bör följas upp regelbundet
  • Tillgången till sammanhängande rehabilitering behöver öka

Kunskapsstödet beskriver också förbättringsområden som är specifika för MS och Parkinsons sjukdom.

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016 – Vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Sammanfattning med förbättringsområden är utgiven av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman