Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer – Vård vid stroke – Målnivåer för indikatorer

Nationella riktlinjer – Vård vid stroke – Målnivåer för indikatorer

Nationella riktlinjer – Vård vid stroke – Målnivåer för indikatorer ger landsting, regioner och kommuner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag: Nationella riktlinjer – Vård vid stroke – Målnivåer för indikatorer

​Nationella riktlinjer – Vård vid stroke – Målnivåer för indikatorer är tänkt att bidra till att säkerställa en god och jämlik vård enligt hälso- och sjukvårdslagens (2017:30) intentioner, genom att vara ett stöd för resursfördelning och praxis i vården.

Målnivåerna ger landsting, regioner och kommuner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering. Målnivåerna anger hur stor andel i en patientgrupp som bör komma i fråga för en viss behandling eller annan vårdåtgärd.

Nationella riktlinjer – Vård vid stroke – Målnivåer för indikatorer är utgivet av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer – Vård vid stroke – Målnivåer för indikatorer på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?