Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom innehåller rekommendationer för både socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom innehåller rekommendationer för både socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Riktlinjerna innehåller bland annat rekommendationer om diagnostik, personcentrerad omvårdnad, läkemedel, dagverksamhet, boende och stöd till anhöriga.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?