Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning – Remissversion 2016

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning – Remissversion 2016

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom innehåller rekommendationer om diagnostik, utredning och omhändertagande samt behandling vid depression och ångest. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom ger rekommendationer om vilka insatser som bör användas vid olika sjukdomstillstånd. Riktlinjerna syftar till att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom detta område. Detta är en remissversion av riktlinjerna och ersätter de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom från 2010.

Rekommendationerna som finns i riktlinjerna omfattar diagnostik, utredning och omhändertagande samt behandling, och gäller såväl barn och ungdomar som vuxna. Riktlinjerna innehåller också bedömningar av de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna av några av rekommendationerna samt indikatorer för uppföljning.

Riktlinjerna riktar sig främst till politiker, tjänstemän och verksamhetschefer. Andra viktiga mottagare är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården.

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning – Remissversion 2016 är utgiven av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?