Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för vård vid stroke – Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för vård vid stroke – Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för vård vid stroke ger rekommendationer om åtgärder vid stroke. Rekommendationerna gäller primärprevention, insatser i det akuta skedet, diagnostik, akut behandling och omhändertagande, rehabilitering i tidig och sen fas samt uppföljning och sekundärprevention. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag: Nationella riktlinjer för vård vid stroke – Stöd för styrning och ledning

​I Sverige är stroke den tredje vanligaste dödsorsaken och varje år insjuknar cirka 25 000–30 000 personer i sjukdomen. Strokevården är idag ojämlik och ny kunskap om effektiva diagnos-, behandlings- och rehabiliteringsmetoder tillkommer ständigt.

Nationella riktlinjer för vård vid stroke ger rekommendationer om åtgärder vid stroke. Rekommendationerna gäller primärprevention, insatser i det akuta skedet, diagnostik, akut behandling och omhändertagande, rehabilitering i tidig och sen fas samt uppföljning och sekundärprevention. Riktlinjerna är ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård av personer med stroke.

Nationella riktlinjer syftar till att stödja styrningen av svensk hälso- och sjukvård utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Nationella riktlinjer för vård vid stroke är utgivet av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer för vård vid stroke på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?