Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för vård vid stroke – stöd för styrning och ledning – remissversion 2017

Nationella riktlinjer för vård vid stroke – stöd för styrning och ledning – remissversion 2017

Nationella riktlinjer för vård vid stroke – stöd för styrning och ledning – remissversion 2017 ger rekommendationer om åtgärder vid stroke. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer för vård vid stroke – stöd för styrning och ledning – remissversion 2017

​Nationella riktlinjer för vård vid stroke – stöd för styrning och ledning – remissversion 2017 syftar till att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom området. Kunskapsstödet ger rekommendationer om åtgärder vid stroke.

Rekommendationerna gäller primärprevention, insatser i det akuta skedet, diagnostik, akut behandling och omhändertagande, rehabilitering i tidig och sen fas samt uppföljning och sekundärprevention.

Riktlinjerna riktar sig främst till politiker, tjänstemän och verksamhetschefer. Andra viktiga mottagare är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården.

En slutlig version av riktlinjerna publiceras under våren 2018. Riktlinjerna ersätter tidigare nationella riktlinjer för vård vid stroke.

Nationella riktlinjer för vård vid stroke – stöd för styrning och ledning – remissversion 2017 är utgivet av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer för vård vid stroke – stöd för styrning och ledning – remissversion 2017 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman

 

Rekommendationer och indikatorer

Sök i de nationella riktlinjerna på Socialstyrelsens webbplats Rekommendationer och indikatorer.

Nationella riktlinjer för vård vid stroke