Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser av äldreomsorgen

Öppna jämförelser av äldreomsorgen

Öppna jämförelser av äldreomsorgen innehåller bland annat jämförelser av äldreomsorgen på läns-, kommun- och stadsdelsnivå. De är framtagna av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​De öppna jämförelserna av äldreomsorgen innehåller bland annat jämförelser på läns-, kommun- och stadsdelsnivå och riktar sig främst till beslutsfattare inom äldreomsorgen. 

Andra sätt att jämföra vården och omsorgen om äldre är genom webbverktyget Äldreguiden och den nationella undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?.

Äldreguiden riktar sig till äldre och deras anhöriga och kan användas inför val av hemtjänst eller äldreboende.

Informationskort om Äldreguiden på Socialstyrelsens webbplats

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en nationell undersökning där alla äldre över 65 år som har hemtjänst eller särskilt boende tycker till om kvaliteten på den omsorg de får. 

Öppna jämförelser av äldreomsorgen är framtagna av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Öppna jämförelser av äldreomsorgen på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?