Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet är framtagen av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​På Socialstyrelsens webbplats kan du jämföra hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. För att ge en mångfacetterad bild av hälso- och sjukvården har data från flera register använts, bland andra:

  • Socialstyrelsens hälsodataregister och dödsorsaksregister.
  • De nationella kvalitetsregistren.
  • SKL:s nationella databas för kostnad per patient (KPP).
  • Underlag från Nationell patientenkät.

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman