Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 – resultat och metod

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 – resultat och metod

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 – resultat och metod redovisar öppna jämförelser av kommuners, stadsdelars och enheters stöd till personer med funktionsnedsättning för 2013. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 – resultat och metod

​Öppna jämförelser är ett verktyg för analys, uppföljning och kvalitetsutveckling inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Socialstyrelsen gör öppna jämförelser på uppdrag av regeringen och det övergripande målet är att stödja nationella aktörer och ansvariga huvudmän i arbetet med att främja en god vård och omsorg för den enskilde.

Socialstyrelsen tar fram öppna jämförelser i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Syftet med Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 är att på en övergripande nivå presentera 2013 års resultat av öppna jämförelser avseende stöd till personer med funktionsnedsättning.

Uppgifter har samlats in dels för att belysa kommunernas centrala arbete utifrån lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och dels kommunernas stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Uppgifter har också samlats in på enhetsnivå från bostäder med särskild service för vuxna och från dagliga verksamheter enligt LSS.

Rapporten vänder sig i första hand till beslutsfattare på lokal och nationell nivå samt till verksamhetsansvariga i kommuner.

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 – resultat och metod är utgiven av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 – resultat och metod på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?