Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Aktivt och hälsosamt åldrande

Aktivt och hälsosamt åldrande

Delaktighet och inflytande är betydelsefullt för en god hälsa. Ett aktivt och hälsosamt åldrande kan sägas bestå av fyra hörnpelare. Dessa är social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

 

​Andelen äldre är en stor och växande grupp och en viktig resurs för samhället. En resurs som inte alltid tas tillvara. Delaktighet och inflytande är betydelsefullt för en god hälsa.

Sedan 1980-talet har äldre personer fått en bättre funktionsförmåga och upplever själva att hälsan har förbättrats, men samtidigt är det fler som lever med långvarig sjukdom idag jämfört med då.

Statens folkhälsoinstitut har tagit fram fyra hörnpelare för ett gott åldrande.

De fyra hörnpelarna är:

 • social gemenskap och stöd
 • meningsfullhet
 • fysisk aktivitet
 • goda matvanor.

Social gemenskap och stöd

Att känna sig socialt delaktig är en förutsättning för att kunna förstå det samhälle vi lever i. Här spelar politiken, folkrörelserna, kulturen, folkbildningen och föreningslivet en stor roll både för samhället och enskilda. Äldre människor kan bidra med viktiga kunskaper och erfarenheter. Möjligheten att kunna påverka och känna delaktighet är grundläggande för en god hälsa.

Meningsfullhet

Vad som uppfattas som meningsfullt är individuellt. Det kan exempelvis vara att känna sig delaktig i samhället eller att klara sig själv i vardagen – att själv kunna handla, laga mat eller besöka vänner.

Fysisk aktivitet

De positiva effekterna av fysisk aktivitet och utevistelse för äldre är många. Effekterna är ökat välbefinnande, stärkt skelett, bevarad muskulatur och rörlighet. Fysisk aktivitet och utevistelse motverkar övervikt, förbättrar sömnkvaliteten, och främjar den mentala och sociala hälsan. Fysisk aktivitet kan vara viktigt för att behålla sin funktion och sitt oberoende.

Goda matvanor

Maten och trivsamma måltider har stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Många äldre har redan goda matvanor och att främja dessa bidrar till välbefinnande och god hälsa. Precis som för resten av befolkningen är det viktigt att äldre får regelbundna och varierade måltider.

Kosten bör innehålla mycket:

 • frukt
 • bär
 • rotfrukter
 • grönsaker
 • fisk
 • fiberrika livsmedel.

Kosten bör innehålla mindre:

 • mättat fett
 • transfett
 • salt
 • tillsatt socker
 • mat med lite näring och högt energiinnehåll.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 

Film från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om att minska risken för fall och skador med träning. Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.Film från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om att minska risken för fall och skador med träning. Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

​Livskvalitet för äldre i Norden

Nordens välfärdcenters projekt Livskvalitet för äldre i Norden har samlat in kunskap om hur vi skapar samhällen som är goda att åldras i, där vi kan uppleva livskvalitet högt upp i åren.

Projektet fokuserar på de faktorer som  möjlighet till fysisk aktivitet, goda matvanor, social gemenskap och att vara behövd.

Livskvalitet för äldre i Norden på NVC:s webbplats

" "En bättre plats att åldras på

Vi lever allt längre i Norden och andelen äldre personer i befolkningen ökar. Att allt fler lever längre är naturligtvis mycket positivt, men innebär också stora utmaningar. För att möta det som brukar kallas för ”den demografiska utmaningen” behövs förebyggande arbete. Vi måste skapa samhällen där alla är inkluderade, tas i anspråk och kan leva aktivt och så långt möjligt kunna skjuta upp behovet av vård och omsorg. Detta är betydelsefullt, både för individen och för samhället.

En bättre plats att åldras på, NVC:s webbplats

Poddserie om åldersvänliga städer

I Nordens välfärdscenters poddserie om åldersvänliga städer talar man bland annat om hur vi vill bli bemötta som äldre, hur vi vill bo, vad som är viktigt att ha i sitt närområde och vad vi vill kunna bestämma över. I podden medverkar politiker, forskare, arkitekter, tjänstemän och representanter för ideella organisationer.

Poddserien på NVC:s webbplats