Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Depression hos äldre personer

Depression hos äldre personer

Depression är den vanligaste orsaken till psykisk ohälsa bland äldre personer. Äldre personer med depression bör i de flesta fall behandlas som övriga åldersgrupper, men i vissa tillstånd kan biverkningsbilden och riskerna med läkemedelsbehandling se annorlunda ut.

 

Äldretelefonen

Stödtelefon för äldre personer som mår psykiskt dåligt.

Telefon: 020-22 22 33

Vardagar 10-15

Det är vanligt med depression hos personer i hög ålder. Andelen äldre med depression bedöms vara så omfattande att man kan tala om det som ett folkhälsoproblem. Depression är den vanligaste orsaken till psykisk ohälsa bland äldre personer.

Med stigande ålder ökar antalet deprimerade personer som inte uppfyller alla kriterier för egentlig depression. Depressioner hos äldre visar ofta ett långdraget förlopp och symtomen är mindre tydliga. En depression i hög ålder präglas ofta av hopplöshetskänsla, ångest eller oro. Många äldre personer med depression har även sömnproblem. Det är också vanligt att äldre personer söker vård för fysiska hälsoproblem istället för depression.

Äldre personer med depression bör i de flesta fall behandlas som övriga åldersgrupper, men i vissa tillstånd kan biverkningsbilden och riskerna med läkemedelsbehandling se annorlunda ut.

Orsaker

Orsakerna bakom depressioner hos äldre är både biologiska (kopplade till åldrandet) och psykosociala. Till exempel blir äldre utsatta för olika stressande faktorer som förlust av partner, svåra sjukdomar och kroppsliga förluster samt existentiell ångest. Det finns också kopplingar mellan depression och bruk av läkemedel mot kroppsliga sjukdomar.

Cirka 10-15 procent av de äldre har depressiva symptom, och fem procent lider av mycket svår depression. Vid Alzheimers sjukdom och vaskulär demens förekommer depressiva symtom hos 50 procent av patienterna. Det finns ungefär 150 000 äldre personer med depression och majoriteten är kvinnor.

Självmordsrisken är betydande vid depression hos äldre, framför allt hos äldre män.

​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar

Äldre i fokus – vad säger forskningen? är en film från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.